Bộ môn thanh nhạc

Nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng

- Thạc sỹ Chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc - Tu nghiệp tại Ý năm 2011 - Nghệ sỹ solist - Phó đoàn trưởng đoàn hát, - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam - Giảng cộng tác, giảng dạy tại khoa Thanh nhạc HVANQG - Giảng viên cộng tác, giảng dạy tại Đại học VHNTQĐ - Cúp Vàng quốc...

0824 606 788