Bộ môn trống

Thầy Trần Xuân Hoà

Sinh năm 1980 tại tp Nam Định trong một gia đình làm công nhân Dược phẩm Nam Hà Năm 16 tuổi anh bắt đầu học bộ gõ tại Nhạc Viện Hà Nội Năm 2002 về cộng tác làm việc tại VNOB. Năm 2003 được học bổng sang Singapore học nâng cao trong ngành biểu diễn bộ gõ. Năm 2006 chính...

0824 606 788