Giảng viên

Cô Lê Khánh Huyền

Họ và tên: Lê Khánh Huyền

-Năm sinh: 1997

-Hiện đang học ĐH4 - chuyên ngành Piano - Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

0824 606 788