Khóa học

Các khóa học âm nhạc

Trung tâm tổ chức các lớp học cho các bộ môn nhạc cụ cơ bạn như: Piano, Violin, Guitar, Trống... cũng như thanh nhạc cho trẻ em và người lớn. Ngoài ra, để cung cấp cho các học sinh tri thức cơ bản về âm nhạc, trung tâm còn có các lớp học về nhạc lý và xướng âm, lịch sử âm nhạc, hòa âm và các nhạc cụ truyền thống Việt Nam như: Sáo trúc, đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh...

Các khóa học được tổ chức thành các lớp 1 hoặc 2 học sinh, hoặc dạy theo nhóm để đảm bảo tiết học có hiệu quả hơn và chuyên nghiệp và để giúp học sinh tiếp thu kiến thức tối ưu. Chương trình học tập được thực hiện với các mô hình áp dụng trong các cơ sở đào tạo quốc gia chính quy. Cuối mỗi nửa năm học, Trung tâm tổ chức 1 kỳ thi nâng cấp và 1 buổi biểu diễn kèm theo tại phòng hòa nhạc chuyên nghiệp như: tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhà hát Vũ kịch Việt Nam,.. Các học sinh đạt kết quả tốt sẽ được khen thưởng và tham gia 1 chương trình hòa nhạc tại đó. Điều này khuyến khích các em cố gắng học tập và qua đó các phụ huynh có thể biết được sự tiến bộ của con em mình trong việc học tập tại Trung tâm. Việc học âm nhạc sẽ giúp các em cảm nhân thế giới tốt hơn và phát triển tâm sinh lý hài hòa.

Các em học sinh có tài năng sẽ được tư vấn và đào tạo chuyên sâu để tham gia các kỳ thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp và các cuộc thi nghệ thuật trong cả nước.

0824 606 788