Cô Nguyễn Thị Phương Chi

Cô Nguyễn Thị Phương Chi

Giảng viên bộ môn chính piano nhiều năm tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Từ năm 1956 – 1966 Học và tốt nghiệp trường âm nhạc Việt Nam ( nay là Trường học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và ở lại dạy tại Trường cho đến khi về hưu.

1981 Đi làm chuyên gia ở Campuchia.

1982- 1984 Đi học ở Hungari, tại nhạc viện Liszt Ferenc Hungary.

0824 606 788