Cô Phạm Minh Hòa

Cô Phạm Minh Hòa

Cô Phạm Minh Hòa 

Sinh ngày 17/7/1949

Tốt nghiệp chuyên ngành piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 1972

Giảng dạy khoa piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nguyên trưởng bộ môn piano phổ thông

0824 606 788