Cô Trần Tuyết Minh

Cô Trần Tuyết Minh

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Minh Tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 1963 và giảng dạy piano tại HVANQGVN. Hiện đã nghỉ hưu Được nhà nước phong tặng danh hiệu: Nghệ sĩ ưu tú năm 1992 Cộng tác cùng Hoàng Cung từ năm 2008

0824 606 788