Khóa học

Lớp mỹ thuật

Học mỹ thuật sẽ giúp trẻ em tiếp xúc và phát hiện thế giới màu sắc và nắm được các kỹ năng cơ bản về hội họa, điêu khắc và trang trí với các vật liệu khác nhau như: bút chì màu, bút sáp màu, màu nước, sơn dầu, giấy màu, bột màu,...Các em sẽ học cách thể hiện trí tưởng tượng , ước mơ của mình trên giấy bằng cây cọ vẽ của chính mình.

Các em sẽ được tham gia các lớp học ngoài trời định kỳ 2 lần mỗi học kỳ 6 tháng để nâng cao hiểu biết cuộc sống thực tế. Các tác phẩm hội họa của các em sẽ được trưng bày tại website của Trung tâm( www.hoangcungart.com) để các phụ huynh xem và đánh giá. Tác giả của các tác phẩm có điểm cao nhất sẽ được khen thưởng đánh dấu mỗi kỳ học nửa năm học.

0824 606 788