Thầy Nguyễn Đăng Quân

Thầy Nguyễn Đăng Quân

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Violin tại Học viện âm nhạc quốc gia VN
-Từng làm việc tại Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ( Vietnam National Symphony Orchestra)
- Hiện nay đang làm việc tại Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời ( Sun Symphony Orchestra) và giảng dạy tại trung tâm nghệ thuật Hoàng Cung ( Hoang Cung Art Center)

0824 606 788