Thầy Nguyễn Đức Hòa

Thầy Nguyễn Đức Hòa

Nguyễn Đức Hòa

Sinh ngày 3/1/1976

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành sáng tác, khoa lý luận-sáng tác- chỉ huy taị Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

- Hiện là Thạc sĩ chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc

Quốc gia Việt Nam.

0824 606 788