Thầy Nguyền Hoàng Phương

Thầy Nguyễn Hoàng Phương

Năm 2004, tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lớp của Giáo sư, NGND Trần Thu Hà.

Từ năm 2006, anh tiếp tục học với GS.NSND Đặng Thái Sơn tại Đại học tổng hợp Montréal, Canada và nhận bằng thạc sĩ năm 2008.

Năm 2016, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của GS.NGND Trần Thu Hà.

Trong quá trình học tập và giảng dạy, anh đã biểu diễn tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Cộng hòa Séc và Đức.

Hiện tại, anh đang giảng dạy tại Khoa Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

0824 606 788