Thi chứng chỉ

Giới thiệu về chứng chỉ âm nhạc AMEB

AMEB là đơn vị tổ chức hàng đầu cho các kỳ thi có chấm điểm tại Úc. Trên khắp nước Úc, AMEB cung cấp 100.000 bài kiểm tra mỗi năm và đã tổ chức thành công được 7 triệu kỳ thi trên thế giới từ khi thành lập.

Giới thiệu về chứng chỉ ROCKSCHOOL

Rockschool là bộ giáo trình và Chứng chỉ âm nhạc đương đại quốc tế, có giá trị toàn cầu. Khác với âm nhạc cổ điển (classical music), Âm nhạc đương đại (contemporary) mang hơi thở của cuộc sống và xã hội hiện đại, đa dạng với các thể loại jazz, rock, pop, blues, v.v...

0824 606 788